Kontrakt med Ghana Gas tildelt Petrolink

Petrolink er tildelt kontrakt med Ghana Gas for opplæring av operativt, vedlikehold og teknisk støtte personell for en ny mottaksterminal på land i Ghana. Gassen blir ilandført fra olje- og gassfeltet «Jubilee» offshore Ghana.

Kontrakten har en varighet på tolv måneder og beskjeftiger personell fra alle Petrolink sine forretningsområder.

Ghana har liten erfaring med hydrokarbonanlegg og denne mottaksterminalen blir deres første anlegg for gassprosessering. Ghana National Gas Company ble opprettet for å kunne drive denne typen anlegg.

Anlegget er for tiden under bygging og vil være klart for produksjon medio 2014. Petrolink vil stå for opplæringen av 111 nyansatte i Ghana Gas. De nyansatte er nyutdannede ingeniører med forskjellig fagbakgrunn som nylig er ferdig på universitet – men med begrenset praktisk erfaring.

Petrolink utarbeider for tiden opplæringskurs i Stavanger – kursene er utarbeidet i to nivåer; nivå en som gir teknisk grunnforståelse for arbeid på et gassprosesseringsanlegg samt forståelse for viktigheten av å tenke prosessikkerhet og nivå to som gir deltakerne detaljert systemkunnskap i forbindelse med drift av de forskjellige systemene i Ghana Gas sitt gassprosesseringsanlegg. Fra februar 2014 til slutten av mai 2014 vil Petrolink ha instruktører i Ghana for å lære opp de aktuelle Ghana Gas ansatte.

«Vi er meget fornøyd med å ha vunnet denne kontrakten, dette bekrefter vår posisjon som en ledende leverandør av operative tjenester til olje og gas industrien» sier Dag Nedrum, President & CEO i Petrolink.

Andre nyheter

Nyhetsarkiv