Driftsstøtte

Petrolink gir støtte til planlagt og pågående drift av produksjonsanlegg, utstyr og systemer for å opprettholde og videreutvikle sikkerhet, ytelse og effektivitet

Vårt personell har kompetanse, erfaring og praktisk innsikt inkludert metoder, løsninger og prosedyrer for å levere en rekke tjenester:

Kontakt:
Enhetsleder driftsstøtte: os@petrolink.no or +47 51 30 00 00

Driftsdokumentasjon

Dokumentasjon lages i papirversjoner eller elektronisk i en rekke formater for kontorbruk eller i spesialformater for feltbruk. Vi lager også digitale visualiseringsløsninger og web-portaler for fjerntilgang og sanntids oppdatering.

Petrolink lager dokumentasjon for ulike bruksområder i ulike formater og oppsett for kontor- og feltbruk.

Vi konverterer tekniske data og informasjon fra den tidlige prosjektfasen til brukervennlig dokumentasjon ved å kombinere driftserfaring med tekniske kunnskaper og kompetanse innen skriftlig framstilling:

 • Styrende dokumenter og håndbøker
 • Prosjekthåndbøker og og prosedyrer
 • Håndbøker for driftsstart
 • Driftsmanualer og håndbøker
 • Krisehåndbøker og prosedyrer
 • Vedlikeholdsmanualer og instruksjoner
 • Inspeksjonsprosedyrer og sjekklister
 • Systembeskrivelser og spesifikasjoner
 • Undervisningsmateriell og håndbøker
 • Innkjøps- og leverandørdokumentasjon

Støtteinformasjon som ofte er grunnlag for utarbeidelse av dokumentasjon og gjerne inngår i leveranser:

 • Prosessflyttegninger (PFDs)
 • Rør- og instrumenttegninger (P&IDs)
 • Systemtopologi og skjemaer
 • Elektriske skjemategninger
 • Logikkskjemaer og årsak/effekt-tegninger
 • Arrangementtegninger
 • Dataark og utstyrslister

Kompetansesikring

Petrolink utviker opplæringsprogrammer fra grunnleggende industriforståelse til anleggspesifikke behov for å forbedre forberedelser, gjennomføring og styring av drift.

Vi sikrer at driftspersonell alltid har nødvendig forståelse og ferdigheter for sikker og effektiv drift av anlegg, systemer og utstyr for følgende typiske prosjektaktiviteter:

 • Driftsforberedelser
 • Start- og nedstengningsoperasjoner
 • Drift inkl. overvåking og styring
 • Produksjonsoptimalisering og finjustering
 • Tilretteleggelse for modifikasjonsprosjekter
 • Haleproduksjon og nedstenging
 • Forberedelse til krisehåndtering

Vår framgangsmåte er å gi mer en kun øving ved å analysere aktuelle kompetansekrav og for alle stillinger samt for aktuelle stillingsinnehavere. På grunnlag av gapanalyser utarbeider vi tilpassede opplæringsprogrammer for å sikre at nødvendig kompetanse alltid finnes for enhver stilling.

Vi benytter ulike opplæringsmetoder, slik som tradisjonell klasseromsundervisning, On the Job-opplæring, simulartortrening, og e-læring. Vi leverer alt nødvendig opplæringsmateriell, som kan være standard materiell eller tilpasset materiell vi utvikler selv.

Vi øver personell  i å takle uforutsette situasjoner og kriser, hvor holdninger, kunnskaper og prosedyrer er av fundamental betydning.

Simulatortrening

Simulering er nyttig i flere sammenhenger, som for vurdering av tekniske løsninger for driftsoptimalisering, sikkerhetsprosjektering, testing, øving og opplæring. Vår simulatortrening er først og fremst laget for kontrollroms-operatører, driftsteknikere og ledende personell. Vi benytter simulatorverktøy for å vise oppsett og virkemåte av prosess- og hjelpesystemer og for å øve på feltrealistiske tilfeller i samspill med kontrollsystemer (DCS/SAS og SCADA) og viktige støttesystemer.

Petrolink tilbyr øving av kontrollromsoperatører og annet teknisk personell for en rekke prosess- og hjelpesystemer ved bruk av anerkjente simuleringsverktøy.

Driftsmessig forståelse og trygghet kan styrkes betydelig gjennom generisk og anleggstilpasset simulatortrening. Driftspersonell som har trenet på realistiske feltsituasjoner ved bruk av simulator vil straks oppdage truende situasjoner, huske prosedyrer og ta fornutftige avgjørelser i feltet for å sikre personell, utstyr og verdier.

Typisk øvingssituasjoner er:

 • Systemkjennskap og arbeidsflytstudier
 • Verifikasjon og forbedring av driftsprosedyrer
 • Start- og nedstengningsprosedyrer
 • Driftsoptimalisering og finjustering
 • Forberedelse til modifikasjonsprosjekter
 • Forberedelse for feltnedstengning
 • Kriseledelse

Sikkerhets- & beredskapstrening

Petrolink tilbyr øvelser i sikkerhets- og beredskapsrespons for å mestre uforutsette hendelser og begrense fare for personell, miljø og utstyr.

Våre programmer retter seg mot følgende typiske emner:

 • Grunnkurs og repetisjon i beredskapsledelse
 • Trening i beredskapsledelse for kontrollromsoperatører og annet personell
 • Trening i beredskaps- og krisehåndtering for plattformsjefer
 • Beredskapstrening for alle nivåer, dvs. linje 1, 2 og 3
 • Øving i håndtering av pårørende i krisesituasjoner
 • Utarbeidelse og verifikasjon av beredskapsplaner og organisasjoner inkl. dokumentasjon
 • Øving i krisepsykologi for katastrofesituasjoner
 • Verifikasjon og operativ støtte for alle nivåer innen beredskapsrespons
 • Rådgivning og aktiv oppfølging ved etablering av beredskapsorganisasjoner

Alle tjenester leveres i henhold til nasjonale og internasjonale forskrifter, industristandarder og retningslinjer.

E-Læring

Mange års erfaring fra en rekke kunder har skaffet oss omfattende kunnskaper om kommunikasjon og bruk av visualiseringsverktøy. Informative og nøyaktige løsninger oppnås gjennom kombinasjon av informasjon som allerde finnes hos våre kunder, slik som DAK-modeller, tegninger og annet materiale, med informasjon fra andre kilder.

Petrolink leverer tjenester fra interaktive multimediaproduksjoner til 2D/3D-tegninger for e-læring, dokumentasjon, driftsstøtte og andre formål.

Vi benytter kombinasjoner av visualiseringsmetoder, teknologier og media for å bedre kommunikasjon og læring samt oppnå effektiv informasjonsdeling:

 • Selskapsidentitet gjennom designhåndbøker, internettjenester og firmapresentasjoner.
 • E-læring og klasseromsløsninger gjennom bruk av ymse mediaverktøy og -teknikker.
 • Salgs- og presentasjonsmateriell gjennom utvikling av brosjyrer, kataloger og annonsemateriell for konferanser og utstillinger.
 • Visualiseringsverktøy gjennom utvikling av 2D/3D animasjoner, grafisk design, illustrasjoner og DAK-tegninger.

Kontakt:
Enhetsleder driftsstøtte: os@petrolink.no or +47 51 30 00 00