Tjenester

Feltutvikling

Petrolink sikrer effektiv drift gjennom analyse, utvikling og forbedret teknisk integritet av installasjoner, fra design gjennom drift til sluttproduksjon og nedleggelse.

Vårt personell har kompetanse, erfaring og utførelse, inkludert metoder og verktøy, for å tilby et bredt spekter av tjenester:

 • Prosjektledelse & gjennomføring
 • Driftsforberedelser & rådgivning
 • Vedlikeholds- og inspeksjonsteknikk
 • Prosesssikkerhet og risikovurdering
 • Prosessteknologi
 • Integrerte operasjoner
 • Prosjekttjenester

Driftstjenester

Petrolink tar ansvar for sikker og effektiv drift gjennom utvikling og levering av skreddersydde driftsmodeller, reguleringskompatible strategier og brukervennlige løsninger inkludert hele produksjonsdriftsteam.

Vårt personell har kompetanse, erfaring og utførelse, inkludert metoder og verktøy, for å tilby et bredt spekter av tjenester:

 • Driftsledelse og utførelse
 • Driftsforsikring og rådgivning
 • Personalassistanse

Driftsstøtte

Petrolink gir støtte til planlagte og pågående operasjoner for produksjonsanlegg, anlegg og systemer, for å opprettholde og forbedre sikkerhet, ytelse og effektivitet.

Vårt personell har kompetanse, erfaring og utførelse, inkludert metoder og verktøy, for å tilby et bredt spekter av tjenester:

 • Driftsdokumentasjon
 • Kompetansesikring
 • Simulatortrening
 • Opplæring i sikkerhet og beredskap
 • E-læring