NOSEFO sammen med Petrolink er tildelt rammeavtale

NOSEFO er tildelt rammeavtale for samtrening på COSL Drilling Europe AS sine bore- og boligrigger. Treningen leveres ved NOSEFO sine treningsfelt på Tau og i Bergen, og blir levert sammen med Petrolink sin avdeling for sikkerhets- og beredskapstrening.

Avtalen går over en periode på tre år med opsjon på ytterligere to år.

Inkludert i avtalen er også en opsjon på trening av COSL Drilling Europe AS sin 2. og 3. linje beredskapsorganisasjon. Denne leveres av Petrolink.

Andre nyheter

Nyhetsarkiv