Driftstjenester

Petrolink tar ansvar for sikker og effektiv drift gjennom utvikling og leveranse av skreddersydde driftsmodeller, regelverksforankrede strategier og brukervennlige løsninger samt hele produksjonsteam.

Vårt personell har kompetanse, erfaring og praktisk innsikt inkludert metoder, løsninger og prosedyrer for å levere en rekke tjenester:

Kontakt:
Enhetsleder driftstjenester: om@petrolink.no or +47 51 30 00 00

Driftsledelse & driftsgjennomføring

Petrolink leverer styringssystemer, driftsgjennomføringsmodeller og spesialistpersonell til pågående operasjoner.

Vi leverer fleksible driftsmodeller med komplette produksjonsteam for maksimering av sikkerhet og produksjonsresultater samt å innfri avtalte produksjonsmål.

 • Innleie av tjenester for å styrke eksisterende driftsorganisasjoner
 • Utsetting av oppdrag (entreprisebasert) for å ta fullt driftsansvar på vegne av kunden

Vi tilbyr kvalitetstjenester på bakgrunn av mange års driftserfaring fra ulike forhold i Norge og internasjonalt:

 • Full driftsledelse
 • Komplette produksjonsteam
 • Deltids- og overgangsledelse
 • Støtte til klargjøring for drift
 • Drifts- og vedlikeholdsstøtte
 • Endringsledelse
 • Logistikkledelse
 • Styring av myndighetskrav knyttet til HMS

Personnellassistanse

Petrolink kan formide driftspersonell for ferdigstillelse, oppstart og drift for å avlaste under høy arbeidsbelastning og udekkede faglige behov.

Vår ressursbase består av følgende typiske personellkategorier:

 • Kontrollromsoperatører
 • Prosessteknikere
 • Teknikere innen instrumentering, elektro, automasjon og mekanisk
 • Seniorpersonell innen drifts- og produksjonsledelse
 • Kjemikere og laboratoriepersonell
 • Mekanikere og maskinromsoperatører
 • Kranoperatører og dekksformenn
 • Assistenter og logistikkpersonell

Driftssikring & rådgivning

By combining our operations experience with our engineering capabilities we achieve cost/benefit tuned solutions for safe and high-performance operations.

Petrolink tilby støtte til feltutvikling, driftsforberedelser og modifikasjoner inkludert forbedringsinitiativer for planlagte og pågående aktiviteter.

Vi utvikler strategier, filosofier og planer for driftsforberedelser, driftsgjennomføring og driftsstøtte. Økt effektivitet, reduserte utgifter og forbedrede HMS&K-nivåer er pådrivere i vårt arbeid som sikrer at driftsmål blir oppnådd.

 • Driftsstrategier og -filosofier
 • Hovedplan og støtte til feltutbyggingsplanlegging (FEED/PUD)
 • Driftssikring and klargjøring for drift
 • Organisasjonsanalyser samt ressursledelse og rekruttering
 • Arbeidsprosesser og aktivitetsanalyser samt driftsprosedyrer
 • Utgiftsanalyser for å etablere driftsstrategi med tilhørende kostnader
 • Usikkerhets- og risikoanalyser
 • Beredskapsplanlegging og planlegging for oppstart etter driftsavbrudd

Kontakt:
Enhetsleder driftsforberedelser: ora@petrolink.no or +47 51 30 00 00

Kontakt:
Enhetsleder driftstjenester: om@petrolink.no or +47 51 30 00 00