NOSEFO sammen med Petrolink er tildelt rammeavtale

NOSEFO er tildelt rammeavtale for samtrening på COSL Drilling Europe AS sine bore- og boligrigger. Treningen leveres ved NOSEFO sine treningsfelt på Tau og i Bergen, og blir levert sammen med Petrolink sin avdeling for sikkerhets- og beredskapstrening. Avtalen går over en periode på tre år med opsjon på ytterligere to år. Inkludert i avtalen […]

Kontrakt med Ghana Gas tildelt Petrolink

Petrolink er tildelt kontrakt med Ghana Gas for opplæring av operativt, vedlikehold og teknisk støtte personell for en ny mottaksterminal på land i Ghana. Gassen blir ilandført fra olje- og gassfeltet «Jubilee» offshore Ghana. Kontrakten har en varighet på tolv måneder og beskjeftiger personell fra alle Petrolink sine forretningsområder. Ghana har liten erfaring med hydrokarbonanlegg […]