Petrolink tildelt kontrakt med Centrica Energy

Petrolink er tildelt kontrakt med Centrica Energy for leveranse av ingeniørtjenester. Kontrakten er en rammeavtale og omfatter fem feltutbygginger hvor Centrica er operatør (Frigg Gamma Delta, Fulla, Fogelberg, Peik og Butch) samt tre felt hvor Centrica er partner (Valemon, Maria og Atla).

Tjenestene Petrolink skal yte for Centrica Energy omefatter støtte i ingeniørarbeider, oppstart og drift. Kontrakten vil medføre at samtlige enheter i Petrolink vil bli engasjert. Arbeidet skal primært utføres i Petrolinks nye kontorlokaler på Forus, men det kan også være aktuelt å delta i Centrica Energys prosjektorganisasjoner på forskjellige steder knyttet til aktuelle feltutbyggingsprosjekter.

Kontrakten har en varighet på 2 + 2 år.

«Vi er svært fornøyd med at Centrica har gitt oss denne kontrakten», sier prosjektleder Per Sjursæther i Petrolink. «Kontrakten innebærer at vi får benyttet spisskompetanse selskapet har opparbeidet seg gjennom mange år innenfor fagområdene forstudier, teknologi, drift og driftstøtte».

Andre nyheter

Nyhetsarkiv