Kontaktinformasjon

Hovedkontor

Petrolink as
Kanalsletta 4,
NO-4033 Stavanger,
Norge

Kontaktperson:
Dag Nedrum
President & CEO

Beredskap & Vakttelefon 24/7

Media & Presse

Petrolink pressekontact

Wenche H. D. Nedrum
Visepresident – HR og tjenester

Logo & profilmaterial