Petrolinks datterselskap signerer kontrakter med COSL Drilling Europe

Petroproducts, et heleid datterselskap av Petrolink, har nylig signert kontrakter med COSL Drilling for leveranse av verktøy for sammenkobling av stigerør. Leveransene er til riggene COSL Promoter og COSL Pioneer.

Det har tatt flere år å få dette verktøyet ut i markedet, men etter en fullskalatest gjort i november i fjor har interessen tatt helt av, sier Hans Petter Bakke, daglig leder i Petroproducts. Verktøyet blir produsert lokalt i Stavanger av Hytorc Norge.

Et stigerør plasseres fra boredekk på rigg til BOP på havbunnen. Når stigerøret er ferdig satt og testet virker dette som en barriere og boreoperasjonen kan starte. Dette stigerør består av mange elementer, alt etter hvilket havdyp det opereres på. Disse elementene er boltet sammen, vanligvis med 6 bolter pr. flens. Til nå har det kun eksistert verktøy som kan trekke en og en bolt. Den krysstrekking som kreves for at alle boltene skal få det rette moment og trekkes jevnt er tidkrevende. Dette nye systemet trekker alle 6 boltene på en gang. En operasjon som til nå har tatt rundt 20 minutter å utføre, ved bruk av gammel metode, vil med vårt nye verktøy gjøres på under 2 minutter. Verktøyet ivaretar personsikkerheten på en god måte da dette opereres fra et kontrollpanel som plasseres i sikker sone. Operatørene fjernes fra rød sone under selve operasjonen og ved bruk av verktøyet elimineres faren for klem og bruddskader.

Vi ble imponert over fullskalatesten. Dette representerer et kvantesprang i måten å sette sammen stigerør på, og vi ser fram til å ta utstyret i bruk, legger Hans Petter Bakke til.

Andre nyheter

Nyhetsarkiv