Petrolink gjennomfører plattformsjefskurs for Wintershall

I perioden 7-11 april gjennomførte fire kandidater fra Wintershall ledertrening i beredskap og krisehåndtering for plattformsjefer i Petrolinks dedikerte treningssenter på Kanalsletta i Stavanger. Treningen, som gikk over fem tettpakkede dager, inneholdt foredrag, individuelle utviklingsoppgaver, praktisk trening og evaluering av elevene i rollen som beredskapsledere. Treningen ble gjennomført av Petrolinks avdeling for Sikkerhets- og Beredskapstrening med bidrag fra eksterne foredragsholdere.

Jan Gunnar Øyre (Plattformsjef Brage) fungerte som Wintershall sin representant under forberedelsene til kurset og som deltaker i evaluerings- og rådgivergruppen underveis på kurset, og kom med følgende uttalelse etter endt gjennomføring:

«Petrolink utførte en profesjonell jobb med å legge til rette for kurset med god agenda der kombinasjonen mellom teori og praktiske øvelser gjorde at uken ble effektiv og meget lærerik for kursdeltakerne. Petrolink stilte med dyktige fagfolk i både spillestab og ikke minst i forbindelse med evalueringen og tilbakemeldingene av kandidatene underveis. Å inkludere foredragsholdere fra eksterne selskaper, som har en rolle i beredskapssammenheng, var et fornuftig og meget kompetansebyggende tiltak. Med egen erfaring fra tilsvarende kurs og med tilbakemeldinger fra kursdeltakerne ønsker jeg å gi ros til Petrolink for en god leveranse».

Andre nyheter

Nyhetsarkiv