Petrolinks datterselskap signerer kontrakter med COSL Drilling Europe

Petroproducts, et heleid datterselskap av Petrolink, har nylig signert kontrakter med COSL Drilling for leveranse av verktøy for sammenkobling av stigerør. Leveransene er til riggene COSL Promoter og COSL Pioneer. Det har tatt flere år å få dette verktøyet ut i markedet, men etter en fullskalatest gjort i november i fjor har interessen tatt helt […]