Petrolink trener BP Valhalls pre-operasjonelle team

I april i år satte Petrolink i gang et omfattende simulatorbasert treningsprogram i egne lokaler på Sola for BPs pre-operasjonelle team for den nye Valhall PH-plattformen som kunde.

Treningsprogrammet og tilknyttede treningsrom gir deltakerne et virkelighetsnært miljø for å tilegne seg kunnskaper og erfaring for drift av den nye plattformen. ABB har levert kontrollsystemet, som er et 800xA-system med prosessimulator levert av Kongsberg Maritime. I tilknytning til det simulerte kontrollrommet finnnes et instruktørrom med en-veis vindu, som gir mulighet for observasjon og interaksjon av deltakerne og deres handlinger under gjennomføring av ulike oppgaver.

Første nivå fokuserer på å bli kjent med brukergrensesnittet til det nye kontrollsystemet, mens neste nivå tar deltakerne videre gjennom PH-plattformens prosessanlegg, hvor plattformen skal startes fra ”kald” tilstand til full regulær drift. Sentralt i treningen er å bruke de nye systembeskrivelsene og driftsprosedyrene, som er utviklet av Petrolink gjennom de siste to årene.

Petrolinks hovedkontakt hos BP melder om meget positiv respons fra deltakerne. Hos Petrolink er Odd Smith er hovedinstruktør og Jan Verweij ansvarlig for simulatordelen av programmet.

Andre nyheter

Nyhetsarkiv