Petrolink trener BP Valhalls pre-operasjonelle team

I april i år satte Petrolink i gang et omfattende simulatorbasert treningsprogram i egne lokaler på Sola for BPs pre-operasjonelle team for den nye Valhall PH-plattformen som kunde. Treningsprogrammet og tilknyttede treningsrom gir deltakerne et virkelighetsnært miljø for å tilegne seg kunnskaper og erfaring for drift av den nye plattformen. ABB har levert kontrollsystemet, som […]