IADC Well Control Europe Conference & Exhibition 2010

Petrolink Well Services har deltatt på IADC Well Control Conference i Aberdeen. Konferansen samlet brønnkontroll- og boreeksperter fra hele verden for å diskutere siste trender og teknologier, feltpraksis og opplæring samt forskrifter og standarder.

“Brønnkontroll har aldri vært mer viktig enn i dag, særlig ut fra dagens finanssituasjon, virksomhet på stadig større havdyp, høyere trykk og temperaturer, sammen med mange andre utfordringer. Regelverkskrav blir mer komplekse og nye teknologier krever nye løsninger. Det er viktigere enn noen gang å konsentrere seg om beste praksis, fornuftige regler og ny teknologi for å verne mennesker, miljø og omdømme.”

Petrolink Well Services benyttet denne anledningen til å møte eksisterende og potensielle kunder fra Europa, Midt-Østen og Sørøst-Asia. Møtene var vellykkede med samtaler om nye potensielle prosjekter og muligheter.

Andre nyheter

Nyhetsarkiv