Petrolink tildelt studiekontrakt av Centrica Energy

Petrolink er tildelt en kontrakt av Centrica Energy for å utføre en studie på mulige undervanns-løsninger for et FPSO-konsept på Frigg Gamma Delta feltet i Nordsjøen. Studien skal identifisere mulige – havbunnsrammer, undervannsrørledninger, stigerør og stigerørdiametere.

Petrolink skal levere en anbefalt undervannsløsning, samt beregne varmetapkoeffisient for en senere FEED studie av denne FPSO løsning. I tillegg skal det gis et overslag av kostnads- og kapitalbehov og utarbeides en overordnet tidsplan for en slik utbygging.

“Vi er veldig fornøyd med å ha signert denne avtalen med Centrica”, sier Arve Sem-Henriksen, leder av Ingeniørtjenester i Petrolink. “For Petrolink er dette en viktig kontrakt og en utfordring for våre erfarne drifts- og prosess ingeniører».

Andre nyheter

Nyhetsarkiv