Rammeavtalen med Statoil forlenges

Petrolink har siden 2010 hatt en rammeavtale med Statoil for leveranse av personell til Statoils produksjonsplattformer på norsk sokkel. Avtalen, som gjelder driftspersonell innen områdene prosess, mekanisk, elektro, automasjon, laboratorier og logistikk, hadde opprinnelig en varighet på 3 år med opsjon på ytterliggere 1 + 1 år.

Vi er svært fornøyd med den tilliten Statoil viser oss med sin utøvelse av denne ekstraordinære opsjonen på enda ett år, med varighet til sommeren 2016, sier avdelingsleder Mette Solvik i Petrolink.

Andre nyheter

Nyhetsarkiv