Petrolink tildelt studiekontrakt av Centrica Energy

Petrolink er tildelt en kontrakt av Centrica Energy for å utføre en studie på mulige undervanns-løsninger for et FPSO-konsept på Frigg Gamma Delta feltet i Nordsjøen. Studien skal identifisere mulige – havbunnsrammer, undervannsrørledninger, stigerør og stigerørdiametere. Petrolink skal levere en anbefalt undervannsløsning, samt beregne varmetapkoeffisient for en senere FEED studie av denne FPSO løsning. I […]