Petrolink har signert en rammeavtale med OMV for operasjonell støtte

Petrolink har signert en rammeavtale med OMV for levering av operasjonell og preoperativ støtte til Wisting-feltet som planlegges å operere i Barentshavet.

OMV (Norge) AS er operatør for feltet og har Statoil Petroleum, Idmitsu Petroleum Norge og Petoro som partnere. OMV er operatør for flere lisenser på norsk kontinentalsokkel og er i tillegg partner på mange andre felt. Detaljene rundt arbeidsomfanget vil bli spesifisert i Wisting-prosjektet og det meste av arbeidet vil bli utført i Petrolinks kontorer på Forus.

Petrolink er svært fornøyd med tilliten OMV har vist ved å tildele oss denne rammeavtalen, sier Dag Nedrum, konsernsjef i Petrolink. Denne rammeavtalen er den første kontrakten selskapet signerer med OMV og Petrolink vil tilpasse sine tjenester til OMVs behov, både med hensyn til kapasitet og kompetanse.

Petrolink støtter drift av offshoreinstallasjoner, undervannsanlegg samt flytende produksjonsenheter. Selskapet støtter også landbaserte olje- og gassterminaler, raffinerier og prosessanlegg inkludert LNG-terminaler. I tillegg har vi vært involvert i støtte til anlegg som produserer elektrisk kraft og fangst av karbon. Våre tjenester inkluderer driftsstøtte og rådgivning knyttet til konseptvalg, driftsberedskap og sikring, ORA, idriftsettelse, oppstart og driftsstøtte. Våre kunder er hovedsakelig Operatører og Partnere i Norge så vel som internasjonalt. Vi har vårt hovedkontor i Stavanger og kontorer i Aberdeen, Doha og Kuala Lumpur.

Andre nyheter

Nyhetsarkiv