Petrolink har signert en rammeavtale med OMV for operasjonell støtte

Petrolink har signert en rammeavtale med OMV for levering av operasjonell og preoperativ støtte til Wisting-feltet som planlegges å operere i Barentshavet. OMV (Norge) AS er operatør for feltet og har Statoil Petroleum, Idmitsu Petroleum Norge og Petoro som partnere. OMV er operatør for flere lisenser på norsk kontinentalsokkel og er i tillegg partner på […]