Årets ISO-sertifisering er gjennomført i Petrolink

Årets ISO-sertifisering er gjennomført i Petrolink uten avvik. Bare ett mindre forslag til forbedring ble notert.

Alle våre sertifikater ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 vil bli videreført.

Andre nyheter

Nyhetsarkiv