Petrolink leverer boretjenester til ExxonMobil

Petrolink Well Services bidrar med personell for oppstart av boreoperasjoner på Ringhorne-feltet i Nordsjøen, som opereres av ExxonMobil.

Engasjementet dreier seg om Kompetansesikring & Opplæring mot borekontraktor samt verifikasjon av bore- og brønntjenester for oppstart- og driftsfasen i forbindelse med en planlagt intervensjon. Alle kompetansekrav, inkludert definisjon og iverksettelse, vil bli verifisert av Petrolink Well Services for å sikre samsvar med krav fra myndigheter og operatør samt plattforspesifikke kompetansekrav.

Andre nyheter

Nyhetsarkiv