IADC Well Control Europe Conference & Exhibition 2010

Petrolink Well Services har deltatt på IADC Well Control Conference i Aberdeen. Konferansen samlet brønnkontroll- og boreeksperter fra hele verden for å diskutere siste trender og teknologier, feltpraksis og opplæring samt forskrifter og standarder. “Brønnkontroll har aldri vært mer viktig enn i dag, særlig ut fra dagens finanssituasjon, virksomhet på stadig større havdyp, høyere trykk […]