VNG signerer rammeavtale med Petrolink

Petrolink har signert en rammeavtale med VNG Norge for driftssikring og rådgivning innen forberedelse til drift og produksjon av deres Pil & Bue-felt som skal bygges ut i Norskehavet. VNG Norge er et heleid datterselskap av Verbundnetz Gas AG, et stort tysk energiselskap. Pil & Bue ble oppdaget i 2014 og forventet å være i produksjon i 2020. Arbeidsomfanget, som starter med utarbeidelse av driftsfilosofi og strategier, vil bli ytterligere avklart og utviklet gjennom hele prosjektet. Arbeidet skal utføres på VNGs og Petrolinks lokasjoner i Stavanger.

Petrolink er veldig fornøyd med tilliten VNG viser oss med denne rammeavtalen, sier driftssjef i Petrolink, Leif Olav Moe. Avtalen er den første kontrakten selskapet har signert med VNG og Petrolink vil gi svært kompetent og erfarent personell for å levere best mulig løsning for VNG.

Petrolink støtter operasjoner av plattformer, undervannsinstallasjoner og flytende produksjonsenheters offshore, olje- og gassterminaler på land, raffinerier og prosessanlegg, inkludert kraftverk og karbonfangstanlegg. I tillegg yter vi tjenester opptatt av konseptvalg, forberedelse til operasjoner, operasjonsstøtte og beredskap. Driftsselskaper og kapitaleiere i Norge og internasjonalt er våre hovedkunder. Vi har kontorer i Stavanger, Bergen, Aberdeen, Doha og Kuala Lumpur.

Andre nyheter

Nyhetsarkiv