Petrolink er en av initiativtakerne til konseptet Oil2City

Oil2City er et konsept som skal bygge byens teknologiske «hjerne» utviklet av Petrolink og Delfi Data, sammen med Gjesdal, Sandnes og Stavanger kommuner og IRIS og UiS som partnere. En interkommunal responssentral skal driftes av Petrolink i et av deres operasjonssentraler på Forus.

Andre nyheter

Nyhetsarkiv