Statoil tildeler Petrolink ny rammeavtale

Petrolink har fra 1. juli 2010 inngått rammeavtale med Statoil for leveranse av konsulenter til Statoils produksjonsplattformer på norsk sokkel. Avtalen gjelder driftspersonell innen områdene prosess, mekanisk, elektro, automasjon, laboratorier og logistikk. Den har en varighet på 3 + 1 + 1 år.

Petrolink har gjennom sine 20 år opparbeidet betydelig kompetanse innen nevnte og andre tekniske disipliner, hvor tjenester såvel som personell leveres til operatørselskaper. Petrolink er ISO-sertifisert for denne type tjenester. Dette er en viktig kontrakt for Petrolink, som selskapets administrerende direktør Dag Nedrum sier seg svært tilfreds med, bl.a. fordi den vil bidra til et enda tettere leverandørforhold for Petrolink til Statoil.

Andre nyheter

Nyhetsarkiv