Petrolink engasjeres av et operatørselskap for assistanse innen brønnkontroll

Jack Nedrum er engasjert som Sr, Well Specialist for et oppdrag ifm. en undervannsbrønn i Nordsjøen. Dette er et viktig oppdrag i arbeidet med å etablere og videreutvikle Petrolink Well Services.

Andre nyheter

Nyhetsarkiv