Statoil tildeler Petrolink ny rammeavtale

Petrolink har fra 1. juli 2010 inngått rammeavtale med Statoil for leveranse av konsulenter til Statoils produksjonsplattformer på norsk sokkel. Avtalen gjelder driftspersonell innen områdene prosess, mekanisk, elektro, automasjon, laboratorier og logistikk. Den har en varighet på 3 + 1 + 1 år. Petrolink har gjennom sine 20 år opparbeidet betydelig kompetanse innen nevnte og […]