Petrolinks styringssystem re-sertifisert for ytterligere 3 år som avsluttes 2018

Teknologisk Institutt (TI) har fullført resertifisering av Petrolink i henhold til ISO 9001:2008 (kvalitetsstyring), ISO 14001:2004 (miljøledelse) og OHSAS 18001:2007 (arbeidsmiljøledelse).

Sertifiseringen fant sted i november 2015 og innebar intervjuer av ansatte, gjennomgang av gjeldende prosedyrer og for å vise eksempler på bruk. Personell fra ulike deler av Petrolinks organisasjon deltok i arbeidet.

Konklusjonen var noen mindre bemerkninger, som i sammenheng med en sertifisering er veldig bra. Den bekrefter at selskapet har utviklet et solid styringssystem, etablert gode prosedyrer og rutiner, og følger disse i det daglige arbeidet.

Sertifiseringene dekker tjenestene kapitalforvaltning, driftstjenester og driftsstøtte til offshore- og onshoreaktiviteter og vil styrke Petrolinks fokus på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet og inspirere til ytterligere forbedringer.

Andre nyheter

Nyhetsarkiv