Petrolinks styringssystem re-sertifisert for ytterligere 3 år som avsluttes 2018

Teknologisk Institutt (TI) har fullført resertifisering av Petrolink i henhold til ISO 9001:2008 (kvalitetsstyring), ISO 14001:2004 (miljøledelse) og OHSAS 18001:2007 (arbeidsmiljøledelse). Sertifiseringen fant sted i november 2015 og innebar intervjuer av ansatte, gjennomgang av gjeldende prosedyrer og for å vise eksempler på bruk. Personell fra ulike deler av Petrolinks organisasjon deltok i arbeidet. Konklusjonen var […]