Petrolink vinner rammeavtale med GDF Suez

GDF Suez E&P Norge AS har tildelt Petrolink Energy Services en rammeavtale for leveranse av ingeniører og annet teknisk personell. Avtalen har en varighet på tre år med opsjoner om forlengelse.

Tildelingen representerer et godt bidrag i Petrolinks portefølje av avtaler innen prosjekttjenester og personellassistanse, som har hatt god vekst de siste årene.

Andre nyheter

Nyhetsarkiv