Petrolink godkjent lærebedrift for kjemiprosessfaget

Petrolink ble 1. mars 2011 godkjent som medlemsbedrift i Opplæringskontoret for Industrifag i Rogaland (OFIR). For Petrolink representerer det et viktig skritt framover i den videre utviklingen av selskapets kompetanse og tjenestetilbud samt for rekruttering av nye medarbeidere.

Medlemskapet har allerede vist konkrete resultater ved at den første lærlingen startet hos oss 1. mai. Programmet vil kvalifisere ham som kontrollromsoperatør for prosessanlegg etter intern opplæring i Petrolink og utplassering hos en lokal industribedrift.

Opplæring og tekniske tjenester er viktige deler av Petrolinks tilbud til industrien, som hovedsakelig retter seg mot kunder i olje- og gass og andre energirelaterte industrisektorer.

Andre nyheter

Nyhetsarkiv