Petrolink sikrer rammeavtale med Statoil

Petrolink er tildelt rammeavtale for utvikling av Driftsmodeller og Integrerte Operasjoner, Driftsforberedelser og Feltavslutning av Statoil. Avtalen har en varighet på tre år med opsjoner om forlengelse.

Konsernsjef i Petrolink, Dag Nedrum, sier: «Vi er svært glade for denne tildelingen. Den representerer et godt bidrag til Petrolinks avtaleportefølje, som har hatt god vekst de siste årene.»

Andre nyheter

Nyhetsarkiv