Petrolink utfører sikkerhetstrening for BP

Siden i høst har Petrolink utført sikkerhetstrening for personell som skal arbeide på BPs nye prosess- og hotellplattform (PH) på Valhall-feltet. Programmet kjøres seks dager i uken på dagtid og kveldstid på ett av hotellene på Sola lufthavn, slik at man kan delta før avreise til feltet. Varighet av hvert kurs er 2,5 timer.

Formålet med treningen er å gjøre personell kjent den nye plattformen med hovedfokus på HMS-prosedyrer og tilknyttede forhold. Til nå har Petrolink utført mer enn 250 kurs med samlet deltakelse på rundt 1,300 personer.

Andre nyheter

Nyhetsarkiv