Petrolink er tildelt driftstjenestekontrakt av Shell

Petrolink er tildelt en kontrakt av Norske Shell AS for leveranse av diverse driftsstøttetjenester i forbindelse med Ormen Lange, Draugen og nye feltutbyggingsprosjekter. Typiske oppgaver vil være å utarbeide og oppdatere filosofier, strategier, prosedyrer og arbeidsinstrukser for feltdrift så vel som driftsdokumentasjon og inkluderer også driftsanalyser og simulatorbaserte aktiviteter.

«Vi er svært glade for å bli tildelt denne kontrakten, som bekrefter Petrolinks gode posisjon som leverandør av driftstjenester til olje- og gassindustrien», sier Dag Nedrum, konsernsjef i Petrolink AS.

Andre nyheter

Nyhetsarkiv