Petrolink overtar de ansatte i Westcon Oil & Gas Consultant

Petrolink overtar alle ansatte i Westcon Oil & Gas Consultant, en gruppe bestående av syv høyt kvalifiserte ingeniører (PhD/MSc) innen prosessteknologi. De nye medarbeiderne vil bli integrert i Petrolinks eksisterende avdeling for prosessteknologi. Prosessteknologiavdelingen tilbyr ingeniørtjenester fra konseptstudier og feltutviklingsarbeid til driftsoptimalisering og driftsstøtte for felt under utbygging og i drift til operatørselskaper og andre kundegrupper innen olje og gass.

«De ansatte i Westcon Oil & Gas Consultant ser fram til å bli med i Petrolink», sier avdelingsleder Per A. Sjursæther i Westcon.

«Overtagelsen vil styrke Petrolink betydelig ved å tilføre kompetente og erfarne ingeniører. Det vil sette oss i enda bedre stand til å møte kundebehov innen prosessteknologimarkedet», sier konsernsjef Dag Nedrum i Petrolink.

Andre nyheter

Nyhetsarkiv