Petrolink overtar de ansatte i Westcon Oil & Gas Consultant

Petrolink overtar alle ansatte i Westcon Oil & Gas Consultant, en gruppe bestående av syv høyt kvalifiserte ingeniører (PhD/MSc) innen prosessteknologi. De nye medarbeiderne vil bli integrert i Petrolinks eksisterende avdeling for prosessteknologi. Prosessteknologiavdelingen tilbyr ingeniørtjenester fra konseptstudier og feltutviklingsarbeid til driftsoptimalisering og driftsstøtte for felt under utbygging og i drift til operatørselskaper og andre […]