Petrolink inngår intensjonsavtale med Petrosab i Malaysia

Petrosab, et selskap i Yayasan Sabah Group, er et olje- og gasselskap i den malaysiske delstaten Sabah. Det delstatseide Petrosab ble etablert i 2005 og har allerede samarbeid med bl.a. Petronas og Shell.

Hensikten med samarbeidet mellom Petrolink and Petrosab er å yte tjenester til olje- og gassindustrien ifm. driftsforberedelser, drifting av prosessanlegg og driftstøtte. Det innbærer å utføre studier, foreta rådgivning, utarbeide teknisk dokumentasjon og prosedyrer, utføre kompetansesikring og opplæring samt bidra med teknisk personell under forberedelser og gjennomføring av driftsoppgaver.

Gjennom samarbeidet vil Petrolink skaffe seg adgang til et nytt og voksende marked for sine tjenester, mens Petrosab vil få tilgang til kompetanse og erfaring for å kunne virkeliggjøre sin visjon om å bli blant de fremste olje- og gasselskapene i Malaysia.

Petrolink har allerede igangsatt etablering av eget kontor i Malaysia og ansettelse av lokalt personell.

Intensjonsavtalen ble signert av administrerende direktør i Petrolink, Dag Nedrum og dr. Johan Arriffin bin Datuk Hj Abdul Samad, som er styreformann i Petrosab.

Andre nyheter

Nyhetsarkiv