Petrolink inngår ny rammeavtale med StatoilHydro

Petrolink er tildelt ny rammeavtale av StatoilHydro for gjennomføring av Sikkerhets- og Beredskapsopplæring. Avtalen har en varighet på totalt 5 år (3+1+1) og er en del av en større avtale, hvor i alt fem selskaper deltar innen forskjellige fagområder.

Petrolink ga tilbud på en av i alt sju moduler og er svært fornøyd med å ha blitt tildelt denne avtalen, som omfatter følgende tjenester:

  • Beredskapsledelse
  • Krisepsykologi i stress- og katastrofesituasjoner
  • Ledertrening, beredskap og krisehåndtering for plattformsjefer
  • Ledelse og krisehåndtering for kontrollromspersonell
  • 1. og 2. linjes verifikasjonsøvelser for beredskapsorganisjoner offshore og på land

Petrolink skal stå for klasseromsopplæring og ferdighetstrening inkludert scenariebaserte øvelser for både offshore- og landbasert personell. Arbeidet vil primært foregå på land, men noe også offshore på ulike StatoilHydro-installasjoner.

Administrerende direktør, Dag Nedrum, uttaler: ”Tildelingen bekrefter Petrolinks sterke posisjon i markedet, som følger av målbevisst satsing gjennom mange år. Tjenestene er komplementære med de mange andre tjenestene Petrolink leverer innenfor sine fire kjerneområder; Driftstøtte, Ingeniørtjenester, Prosjektstøtte og Driftsledelse. Det gir kundene stor faglig og leveringsmessig trygghet.”

Andre nyheter

Nyhetsarkiv