Rumenske ingeniører til Petrolink

Mangelen på høyt kvalifiserte ingeniører har gjort at Petrolink prøver nye rekrutteringsmuligheter. Høsten 2012 foretok bedriften et besøk i Romania og etablerte samarbeid med lokale aktører innen formidling av teknisk arbeidskraft for oppdrag i Norge. Det ble stilt krav om at aktuelle kandidater måtte ha utdannelse på sivilingenørnivå og bakgrunn fra olje & gass – aller helst også internasjonalt. Det viste seg snart å være god tilgang på kvalifiserte kandidater og flere ble intervjuet under besøket og valgt ut for presentasjon i prosjekter i Norge.

«Vi mottok de første rumenske ingeniørene ved årsskiftet for engasjement i våre prosjekter i Stavanger. Vi er godt fornøyd så langt og ser at integrasjon i vårt arbeidsmiljø har gått greit, så vel faglig som sosialt», sier avdelingsleder for Struktur, Rune Røisland, hos Rosenberg Verft i Stavanger.

Petrolink har som målsetning å videreutvikle forholdet som nå er etablert i Romania og ser på sikt for seg etablering av et eget ingeniørselskap i landet for utførelse av oppdrag for kunder i Norge. «Det er spesielt innenfor fagområder som struktur, konstruksjon (design) og prosess våre nye rumenske kolleger har sin styrke, men vi vurderer kontinuerlig også andre behov og muligheter med våre kunder», sier Ole Jakob Olsen, som er avdelingsleder for Prosjekttjenester i Petrolink.

Andre nyheter

Nyhetsarkiv