2023 beredskapstrening fullført hos Risavika Production AS

Petrolink har fullført beredskapstreningsplanen for 2023 for Risavika Production AS. Deres ansatte er fullt opplært og oppdatert i beredskapsrutiner, inkludert førstehjelp og beredskapsledelse.

I tillegg gjennomførte Petrolink en fullskalaøvelse med fokus på kommunikasjon innen beredskapsorganisasjonen. Øvelsen var designet for å teste hvor effektivt kommunikasjonen mellom alle nødorganisasjoner ble utført og inkluderte eksterne interessenter og pårørende til personellet.

Andre nyheter

Nyhetsarkiv