Vellykket fullskalaøvelse hos Risavika Production AS

13. desember kunne både alarmer høres og blålys sees ved LNG-anlegget på Risavika. Heldigvis var det bare en øvelse. Petrolink og Risavika Production AS gjennomførte en vellykket fullskalaøvelse for den operative beredskapsorganisasjonen ved LNG-anlegget i Risavika. Øvelsen ble gjennomført i samtrening med utrykningsenheter fra lokale nødetater. Øvelsen handlet om å kunne håndtere uforutsette hendelser i […]