Aibel Wind signerer avtale med Petrolink

Petrolink har signert en avtale med Aibel Wind om utarbeidelse av driftsdokumentasjon for Dolwin Beta. Dette er en vindplattform som er stasjonert utenfor Tyskland. Avtalen innebærer utarbeidelse av driftsdokumenter for brukssystemer som kjølevann, avløp, VVS, ferskvann, hypoklorittpakke, brannvannsanlegg, med mer. Det endelige omfanget av arbeidet vil bli avklart gjennom hele prosjektet. Arbeidet vil bli utført […]